İnternet sitemize hoş geldiniz. Sitemizi kullanmadan “Kullanım Koşulları”nı okumanızı tavsiye ederiz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz durumunda Kullanım Koşullarımızı kabul etmiş sayılacaksınız.

Eğer işbu Kullanım Koşulları ile bağlı olmak istemezseniz, sitemize erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz.

Tatildeyim.net işbu Kullanım Koşullarında her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Tatildeyim.net’in kullanıcılarına ayrıca bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 • TATİLDEYİM.NET KULLANIM KOŞULLARI:
 • Tatildeyim.net sitesine giriş yapılması, site Kullanım Koşullarının dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği, bunlara aykırı davranışların kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğinin kabul edildiği anlamına gelir.
 • Tatildeyim.net tarafından Kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 • Tatildeyim.net üzerinde yer alan içeriklerin tamamı fikri mülkiyet mevzuatı uyarınca korunmaktadır. Hiçbir kullanıcı fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde sitemizden yarar sağlayamaz.
 • Kullanıcı, Tatildeyim.net’e ait alan adını, unvanı, marka ve işaretlerini Tatildeyim.net’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz.
 • İşbu Kullanım Koşullarının hiçbir hükmü, Tatildeyim.net ile kullanıcı arasında bir ortaklık, ortak girişim, istihdam, acentelik ilişkisi teşkil etmez ve Tatildeyim.net ile Kullanıcı arasında birbirini temsil yetkisi bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.
 • Tatildeyim.net’in isim hakkı, içeriği, şablonu, marka, tasarım içindeki tüm doküman ve programlara ait hakları saklıdır. Aksi ilgili sayfalarda yazılı olarak belirtilmediği sürece, site içindeki hiç bir metin, fotoğraf, video ve benzeri dokümanlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.
 • Kullanım Koşullarının her bir maddesi, olabildiğince geçerli ve ve yürürlüğe konulabilecek şekilde yorumlanacaktır. Kullanım koşulları maddeleri bölünebilir nitelikte olup hükümlerden herhangi birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Kullanım Koşullarının diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecek ve diğer hükümler yürürlükte olmaya devam edecektir.
 • Aşağıda yer verilenler ile sınırlı olmamak üzere Tatildeyim.net’in kötüye kullanılması yasak olup, kullanıcı bu gibi durumların ortaya çıkması halinde meydana gelecek hukuki ve cezai yasal uygulamalardan bizzat sadece kendisi sorumlu olacaktır. Tatildeyim.net’ olası bir kötüye kullanım tespit etmesi durumunda kullanıcı erişimini tek taraflı olarak durdurma hakkını haizdir.

Tatildeyim.net’e hukuka aykırı, hukuken risk yaratabilecek, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı, tehdit edici, din ve vicdan özgürlüğünü zedeleyici, siyasi görüş yansıtan, küfürlü, taciz edici, ırkçı, etnik, veya bunlara benzer nitelikte herhangi bir doküman, program, yazılım vb. göndermek,

Tatildeyim.net üzerinde kullanıcılar arası iletişim akışına mani olmak veya diğer kullanıcıları olumsuz etkileyecek bir davranış içinde bulunmak

Tatildeyim.net’e girerken veya ondan yararlanma sırasında nasıl olursa olsun, kasten veya kasti olmaksızın, yürürlükteki herhangi bir yasa hükmünü çiğnemek,

 • Tatildeyim.net konsepti ile ilintili olmayacak şekilde reklam ve promosyon materyalleri ile benzerlerini göndermek,
 • -Fikri mülkiyet mevzuatı uyarınca koruma altına alınan ya da alınması muhtemel olan herhangi bir patent, tescilli marka, ticari sır, telif hakkı veya fikri hakların ihlali anlamını taşıyacak bir içeriği iletmek,
 • -Kullanıcılara spam mailler göndermek.
 • Bir kullanıcının tatildeyim.net faaliyetlerinden faydalanabilmesi için bazı durumlarda kayıt formunu eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir. Bu formda yer alan, isim ve e-mail adresi gibi bilgiler, tatildeyim.net tarafından site hakkında kullanıcının bilgilendirilmesi ve irtibat sağlanması için kullanılır.
 • Tatildeyim.net, yeni üye olan kullanıcılarına, kullanıcı şifresi ve ismini doğrulamak için aktivasyon linki ve hoş geldin mesajı gönderir. Yine, ara sıra göndereceği ürün, servis, özel uğraşlar ve haberler ile ilgili bilgileri kullanıcılara gönderebilir.
 • Tatildeyim.net, site ve servisleri ile ilgili güncelleştirme açıklamalarını kullanıcılara gönderebilir.
 • Tatildeyim.net, tek taraflı olarak internet sitesinin içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir. Yine tek taraflı olarak kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, devretme hakkını saklı tutar.
 • Tatildeyim.net kullanıcıları tarafından, Tatildeyim.net üzerinden haberdar olunarak satın alınmaya karar verilen veya satın alınan herhangi bir ürünün kalitesi, güvenli oluşu, yasal oluşu fiyatı ve bunlar gibi özellikleri Tatildeyim.net’in garantisinde ve sorumluluğunda değildir.
 • Tatildeyim.net üzerinden ulaşılan her türlü doküman seyahat sırasında edinilen yorum ve görüşlerden ibarettir. Paylaşılan dokümanlar oluşturulduğu döneme ait güncel bilgi içermektedir.
 • Tatildeyim.net’te yer alan tüm dokümanlar fikri mülkiyet mevzuatı kapsamında korunma altındadır. Bu dokümanlar ticari kullanım amacıyla kopya edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer sitelere gönderilemez. Aksi bir durum veya kullanım her türlü hukuki ve cezai takibatın yapılmasına neden olacaktır.
 • Tatildeyim.net kullanıcılarına güvenli bir deneyim sunabilmek adına elinden geleni yapmaktadır, güncel yazılımları kullanmaktadır. Bununla birlikte, her kullanıcı kendisine yönelik korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Tatildeyim.net sitesine girmesi nedeniyle kendi donanım, yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Kullanım Koşullarından doğması muhtemel ihtilaflar Türk Hukuku’na tabi olacak ve İstanbul / Anadolu Yakası Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.